Kategori Listesini Aç

Kuznets Eğrisi (Kuznets Curve)

Kuznets Eğrisi (Kuznets Curve), ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan bir ekonomik kavramdır. Bu eğri, ekonomik büyüme başlangıcında gelir eşitsizliğinin arttığını, ancak daha sonra ekonomik büyümenin ilerlemesiyle gelir eşitsizliğinin azaldığını öne sürer.

Kuznets Eğrisi‘nin temel özellikleri:

  • Başlangıçta Artan Eşitsizlik: Kuznets Eğrisi’ne göre, ekonomik büyüme süreci başladığında gelir eşitsizliği artar. Bu dönemde ekonomik gelişimle beraber kentleşme ve endüstrileşme gibi faktörler nedeniyle bazı kesimlerde gelir artışı daha hızlı gerçekleşebilirken, diğer kesimlerde gelir artışı daha yavaş olabilir.
  • Orta Noktada Dönüşüm: Kuznets Eğrisi, ekonomik büyüme ilerledikçe bir dönüm noktası olduğunu öne sürer. Bu dönüm noktasından sonra gelir eşitsizliği azalmaya başlar. Genellikle orta gelir seviyelerinde ekonomik büyüme, daha geniş kesimlere yayıldığı için gelir eşitsizliği azalır.
  • Gelir Dağılımındaki Değişim: Kuznets Eğrisi’nin öngördüğü gibi, gelir eşitsizliği düşük gelir seviyelerinde artar, orta gelir seviyelerinde zirveye ulaşır ve yüksek gelir seviyelerinde azalır. Bu eğri, gelir eşitsizliğinin bir dönemden sonra toplumda azalacağını savunur.

Kuznets Eğrisi, 1950’lerde Simon Kuznets tarafından öne sürülmüş ve daha sonra ekonomi literatüründe tartışılan bir teori haline gelmiştir. Ancak sonraki yıllarda, bazı çalışmalar bu eğrinin genel geçerliğini sorgulamış ve ülkelere göre farklılık gösterebileceğini göstermiştir.

Related Knowledge Base Posts