Kategori Listesini Aç

Döner Sermaye

Döner Sermaye, bir işletmenin günlük işleyişini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılayan sermaye türüdür. Döner sermaye, işletmenin işletme faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan nakit, stoklar, alacaklar ve borçlar gibi unsurları içerir. Bu tür sermaye, işletmenin likidite ihtiyacını karşılamak ve operasyonlarını sürdürebilmek için önemlidir.

Döner sermayenin bileşenleri:

  1. Nakit: İşletmenin günlük işleyişi için gereken nakit miktarını ifade eder. Nakit, personel ücretleri, kira ödemeleri, tedarikçi ödemeleri gibi giderleri karşılamak için gereklidir.
  2. Stoklar: İşletmenin üretim veya satış faaliyetleri için tuttuğu envanteri ifade eder. Stoklar, talebi karşılamak ve iş sürekliliğini sağlamak için önemlidir.
  3. Alacaklar: İşletmenin müşterilerinden alacaklı olduğu tutarı ifade eder. İşletme ürün veya hizmet sattığında, müşterilerden alacaklarını tahsil edene kadar döner sermaye olarak kalır.
  4. Borçlar: İşletmenin tedarikçilere veya diğer borçlu olduğu kişilere olan borçları ifade eder. Borçlar, işletmenin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur.

Döner sermaye, işletmenin finansal sağlığını ve likiditesini etkiler. İşletmenin döner sermayesi olması, iş sürekliliğini sağlamak, operasyonlarını sürdürmek ve işletme faaliyetlerini yürütebilmek için önemlidir. İşletmeler, döner sermayeyi etkin bir şekilde yönetmek ve finansal sıkıntılardan kaçınmak için çalışırlar.

Related Knowledge Base Posts