Kategori Listesini Aç

Durgunluk (Slump)

Durgunluk, ekonominin belirli bir dönemde gerilediği ya da büyümede yavaşlama yaşandığı bir dönemi ifade eder. Bu terim, ekonomik aktivitenin düşüşünü, işsizliğin artışını ve genel olarak ekonomik belirsizliğin arttığı dönemleri tanımlar.

Durgunluk, ekonomik döngünün bir parçası olabilir. Ekonomik döngü, ekonominin zaman zaman büyüme ve gerileme dönemleri arasında dalgalanmasıdır. Durgunluk, bu döngüdeki gerileme ya da yavaşlama dönemini temsil eder.

Durgunluk döneminde, şirketler genellikle daha az mal ve hizmet üretir, insanlar daha az harcama yapar, yatırımlar azalır ve işsizlik artar. Bu, tüketicilerin ve işletmelerin geleceğe yönelik olumsuz beklentilere sahip olmaları nedeniyle olabilir veya ekonomik yapıda bazı temel sorunlardan kaynaklanabilir.

Durgunluğun ne kadar süreceği ve ne kadar şiddetli olacağı önceden tahmin edilemez ve her durumda farklılık gösterebilir. Ancak, merkez bankaları, hükümetler ve diğer kurumlar, durgunluğun etkilerini hafifletmek için ekonomik politikalar uygulayabilirler.

Related Knowledge Base Posts