Kategori Listesini Aç

Cournot Rekabeti (Cournot Competition)

Cournot Rekabeti (Cournot Competition), ekonomide firmaların üretim düzeylerini belirlerken diğer firmaların üretimini sabit kabul ederek hareket ettiği bir rekabet modelidir. Bu modelde her firma, diğer firmaların üretimini etkilemeyecek şekilde kendi üretim düzeyini belirler.

Cournot Rekabeti‘nin temel özellikleri:

  • Üretim Kararları: Her firma, diğer firmaların üretim düzeyini sabit kabul eder ve kendi üretim düzeyini belirlerken diğer firmaların tepkilerini göz önünde bulundurmaz.
  • Fiyat Belirlemesi: Firmaların üretim düzeylerine göre pazar arzı belirlenir ve fiyat, bu arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşur.
  • Karar Alma Süreci: Firmalar, diğer firmaların üretim düzeylerini sabit kabul ederek kendi maksimum karlarını hedeflerler. Bu nedenle, firma üretimini belirlerken diğer firmaların üretim miktarını değiştirme etkilerini göz önünde bulundurmaz.
  • Diferansiyasyon Yok: Cournot Rekabeti modelinde firmaların ürünleri genellikle aynı veya çok benzerdir. Diferansiyasyon olmadığı için tüketiciler ürünler arasında fark gözetmeksizin fiyatları dikkate alır.

Bu rekabet türü, tam rekabetin aksine firmaların birbirlerinin üretim düzeylerini etkileyemediği bir ortamı tanımlar. Cournot Rekabeti modeli, özellikle oligopol pazarlarında, firmaların üretim düzeylerini nasıl belirleyebileceğini anlamak için kullanılır. Bu model, firmanın rekabetçi davranışını ve üretim düzeylerini belirlerken diğer firmaların davranışlarını nasıl göz önünde bulundurduğunu analiz etmek için önemli bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts