Kategori Listesini Aç

Anlaşma Özeti (Term Sheet)

Anlaşma Özeti (Term Sheet), yatırım, satın alma veya işbirliği gibi anlaşmaların temel koşullarını ve detaylarını özetleyen belgeye verilen isimdir. Term sheet, tarafların anlaşma konusundaki niyetlerini belirttiği ve müzakerelerin başlangıcını temsil eder. Bu belge, daha sonra daha kapsamlı bir hukuki sözleşme veya anlaşma belgesi hazırlanırken referans olarak kullanılır.

Anlaşma özetinin içerebileceği bazı önemli konular şunlar olabilir:

 1. Şirket Bilgileri: Anlaşmanın konusu olan şirket veya varlık hakkında temel bilgiler.
 2. Yatırım Miktarı: Yatırım durumunda, yatırılacak miktarın belirlenmesi.
 3. Hisse Senedi Fiyatı: Hisse senetleri ile ilgili olarak, hisse senedi başına ödenecek fiyat.
 4. Hisseye Sahip Olunan Pay Oranı: Yatırım yapılan şirkette elde edilecek hisse senedi miktarı ve sahip olunan oran.
 5. Hisseyi Koruma Hakları: Yatırımcının hakları, özellikle öncelikli ödeme veya özel haklar.
 6. Yönetim ve Kontrol: Yatırımcının yönetimde veya şirketin yönetimine katılma hakkı.
 7. Vestingleme ve Klavuz Değeri: Çalışan hisse senetleri için geçerli olabilecek vestingleme süreleri ve çalışan hisse senetlerinin değeri.
 8. Çıkış Senaryoları: Anlaşmanın sona ermesi durumunda, hisse senedi geri alımı veya şirketin satılması gibi senaryoların detayları.
 9. Gizlilik Taahhütleri: Taraflar arasında yapılan anlaşmanın gizli tutulması gerektiği konusundaki taahhütler.
 10. Kapanış Koşulları: Anlaşmanın gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşullar ve süreç.
 11. Tazminat ve Sorumluluklar: Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda uygulanacak tazminat ve yaptırımlar.

Term sheet, işlemin tarafları arasında müzakerelerin temelini atmada ve anlaşma konusundaki niyetleri belirlemede yardımcı olur. Bu belge, daha sonra daha kapsamlı bir hukuki sözleşme veya anlaşma belgesi hazırlanırken referans olarak kullanılır. Term sheet, işlemin tarafları arasında bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığını değil, sadece anlaşmanın potansiyel temel koşullarını belirtir.

Related Knowledge Base Posts