Kategori Listesini Aç

Arz

Arz, bir ekonomideki mal veya hizmetlerin belirli bir zaman diliminde farklı fiyat seviyelerine göre tedarik edilebilecek miktarını ifade eder. Arz, üretici veya satıcıların pazarda sunmaya istekli oldukları miktarı temsil eder ve genellikle fiyat arttıkça arzın artacağı bir ilişki içindedir.

Arzı etkileyen temel Koşullar

  1. Fiyata Duyarlılık: Fiyat arttığında üreticilerin daha fazla mal veya hizmet tedarik etmeye istekli olmaları, fiyatın arz üzerindeki etkisinin bir göstergesidir. Bu durumda arz esnek veya elastik olarak kabul edilir.
  2. Arz Eğrisi: Farklı fiyat seviyelerinde tedarik edilebilecek miktarın grafiğine “arz eğrisi” denir. Genellikle bu eğri, sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru eğilir, çünkü daha yüksek fiyatlar üreticilerin daha fazla tedarik etmeye istekli olmasını sağlar.
  3. Üretim Kapasitesi: Bir ekonomideki üretim kapasitesi, arzın genel düzeyini belirler. Üreticiler, mevcut üretim kapasitelerine bağlı olarak mal veya hizmet tedarik edebilirler.
  4. Maliyet Faktörleri: Üretim maliyetleri, üreticilerin belirli bir fiyat seviyesinde ne kadar tedarik edebileceklerini etkileyebilir. Düşük maliyetler genellikle daha yüksek arzı teşvik eder.
  5. Üretim Teknolojisi: Teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini daha verimli hale getirerek arzı artırabilir.
  6. Beklentiler: Üreticilerin gelecekteki fiyat beklentileri, arz üzerinde etkili olabilir. Örneğin, fiyatların yükselmesi bekleniyorsa, üreticiler şimdiden daha fazla tedarik yapabilirler.
  7. Alternatif Kullanım: Üreticilerin kaynaklarını farklı mal veya hizmetlere yönlendirebilme yeteneği, arzın dağılımını etkileyebilir.

Arz ve talep, ekonomik dengenin temelini oluşturur. Piyasada fiyatın ve miktarın nasıl belirlendiğini anlamak için arz ve talebin etkileşimi önemlidir.

Related Knowledge Base Posts