Kategori Listesini Aç

Feminist Ekonomi

Feminist Ekonomi, cinsiyet eşitsizliğini ve cinsiyet rollerini ekonomi alanında inceleyen ve eleştiren bir ekonomi düşünce akımıdır. Feminist ekonomi, geleneksel ekonomi teorilerinin cinsiyet perspektifinden eksikliklerini ve sınırlamalarını eleştirirken, ekonomik analizde cinsiyet faktörünün daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurgular.

Feminist ekonominin temel özellikleri:

  • Cinsiyet Eşitsizliği ve Ücret Farkları: Feminist ekonomi, işgücü piyasasında kadınların erkeklere göre daha düşük ücret almasının ve cinsiyet eşitsizliğinin altında yatan nedenleri analiz eder. Toplumsal cinsiyet rolleri, iş bölümü, eğitim farkları gibi faktörler incelenir.
  • Görünmez İş: Feminist ekonomi, ev işlerinin, bakım işlerinin ve gönüllü çalışmaların ekonomik analizde genellikle görmezden gelindiğine dikkat çeker. Bu tür “görünmez işler” kadınlar tarafından daha fazla yapıldığı için cinsiyet eşitsizliğine katkıda bulunabilir.
  • Toplumsal Değerler ve Ekonomi: Feminist ekonomi, ekonomik analizin sadece maddi üretimi değil aynı zamanda toplumsal değerleri, ilişkileri ve duygusal emeği de kapsaması gerektiğini savunur.
  • Kadın İşgücü Katılımı: Kadınların işgücüne katılımı, aile içi sorumluluklar, çocuk bakımı gibi faktörlerle şekillenir. Feminist ekonomi, bu faktörlerin kadınların ekonomiye katılımını nasıl etkilediğini araştırır.
  • Toplumsal Dönüşüm: Feminist ekonomi, cinsiyet eşitsizliğini aşma yolunda toplumsal ve ekonomik dönüşümleri vurgular. Kadınların ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması ve cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi hedeflenir.

Feminist ekonomi, ekonomi alanını cinsiyet perspektifiyle genişleterek kadınların ekonomik yaşama etkilerini ve cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik sonuçlarını incelemektedir. Bu düşünce akımı, kadınların ekonomiye ve topluma katkılarını daha iyi anlamak ve cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

Related Knowledge Base Posts