Kategori Listesini Aç

Gizlilik Anlaşması (NDA – Non-Disclosure Agreement)

Gizlilik Anlaşması (Non-Disclosure Agreement – NDA), iki veya daha fazla taraf arasında belirli bilgilerin gizli kalmasını ve paylaşılan bilgilerin izinsiz olarak üçüncü taraflarla paylaşılmamasını sağlayan bir hukuki belgedir. Gizlilik anlaşmaları, işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde, işbirliklerinde veya fikri mülkiyetin korunmasında sıkça kullanılır.

Gizlilik anlaşmaları aşağıdaki unsurları içerebilir:

  • Tarafların Tanımlanması: Anlaşmanın tarafları, bilgiyi paylaşan taraf ve bilgiyi alan taraf olarak tanımlanır.
  • Gizli Bilgi Tanımı: Anlaşmada hangi tür bilgilerin gizli olduğu ve korunması gerektiği açıkça belirtilir.
  • Kapsam ve Süre: Anlaşmanın ne kadar süreyle geçerli olduğu ve hangi koşullarda sona ereceği belirtilir.
  • Sorumluluk ve Ceza Hükümleri: Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda taraflar arasında uygulanacak yaptırımlar ve tazminat hükümleri yer alabilir.
  • İstisnalar: Anlaşmanın geçerli olmadığı veya gizlilik yükümlülüğünün olmadığı durumlar belirtilebilir.
  • Yetkili Mahkemeler: Anlaşmanın uygulanması durumunda hangi mahkemelerin yetkili olduğu belirtilir.

Gizlilik anlaşmaları, özellikle ticari sırların, ürün geliştirme planlarının, müşteri listelerinin veya diğer ticari veya teknik bilgilerin korunması gerektiği durumlarda kullanılır. İşbirliği yapılacak olan tarafların birbirlerine güvenilirliği sağlamak ve bilgi güvenliğini temin etmek amacıyla bu tür anlaşmaları imzalamaları yaygın bir uygulamadır.

Gizlilik anlaşmaları, taraflar arasında bilgi paylaşımının güvenli bir şekilde gerçekleşmesini ve ticari sırların korunmasını sağlamak için önemli bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts