Kategori Listesini Aç

Özsermaye (Equity)

Özsermaye (Equity), bir şirkette sahiplik payını ifade eden ve şirketin net varlıklarının sahibi olan hisse senetlerini temsil eden kavramdır. Özsermaye sahipleri, şirketin varlıklarının artışı veya azalışı sonucunda elde edilen kâr veya zarara katılırlar. Bu hisse senetleri, bir şirketin sahiplerine ortaklık hakları, oy hakkı ve kâr payı dağıtımı hakkı sağlar.

Özsermaye sahipleri, aşağıdaki şekillerde şirkete katkıda bulunurlar:

  1. Sermaye Katkısı: Özsermaye sahipleri, şirkete sermaye koymak suretiyle şirketin finansmanını sağlarlar. Bu sermaye, şirketin faaliyetlerini finanse etmek veya büyümek için kullanılabilir.
  2. Risk Paylaşımı: Özsermaye sahipleri, şirketin başarısızlığı veya zarar durumunda zararı da paylaşır. Bu, sahiplerin şirketin başarılı olması için çaba göstermesine ve risk almalarına teşvik eder.
  3. Oy Hakkı: Özsermaye sahipleri, şirketin yönetimine ve stratejik kararlarını belirlemeye katkıda bulunma hakkına sahiptirler. Bu, şirketin yol haritasını şekillendirmelerine imkan tanır.
  4. Kâr Paylaşımı: Şirket kâr elde ettiğinde, özsermaye sahipleri kârdan pay alabilirler. Bu paylaşım, hisse senedi sahiplerinin yatırım yapma ve şirketin başarılı olmasını sağlama motivasyonunu artırabilir.

Özsermaye, şirketin toplam değerini belirleyen önemli bir unsur olarak kabul edilir. Şirket büyüdükçe veya kârlılık sağladıkça, özsermaye sahiplerinin yatırımları değer kazanır. Özsermaye finansmanı, şirketlerin büyümelerini finanse etmek ve işletmeyi yönetmek için harcadıkları sermayeyi ifade ederken, aynı zamanda sahipleri şirketin başarısından pay sahibi yapar.

Related Knowledge Base Posts