Kategori Listesini Aç

Thirlwall Yasası (Thirlwall’s Law)

Thirlwall Yasası (Thirlwall’s Law), bir ülkenin uzun dönemdeki ekonomik büyüme hızını dış ticaret dengesi ve gelir elastisitesi arasındaki ilişkiye dayanarak açıklayan bir ekonomik teori ve kavramdır. Bu yasa, bir ülkenin büyüme hızının, dış ticaret dengesinin ve gelir elastisitesinin etkileşimini vurgular.

Thirlwall Yasası‘nın temel özellikleri:

  • Dış Ticaret Dengesi Etkisi: Thirlwall Yasası’na göre, bir ülkenin uzun dönemdeki ekonomik büyüme hızı, dış ticaret dengesinin büyüme hızıyla uyumlu olmalıdır. Yani, dış ticaret dengesi olumsuzsa, ekonomik büyüme de sınırlı olabilir.
  • Gelir Elastisitesi Etkisi: Thirlwall Yasası, bir ülkenin ihracat ve ithalat taleplerinin gelir elastisitelerine dayanır. Eğer bir ülkenin ihracatının gelir elastisitesi ithalatın gelir elastisitesinden düşükse, ekonomik büyüme dış ticaret açığını artırabilir.
  • Dışa Bağımlılık ve Büyüme: Thirlwall Yasası, ülkenin dışa açıklığı ve dış ticaret dengesinin, uzun dönemdeki büyüme hızını etkilediğini öne sürer. Eğer bir ülke dışa bağımlı bir ekonomiye sahipse ve ihracat büyümeyi desteklemiyorsa, sürdürülebilir yüksek büyüme zor olabilir.

Thirlwall Yasası, 1970’lerde Britanyalı ekonomist Thirlwall tarafından öne sürülmüştür. Bu teori, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme potansiyellerini anlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Yasaya göre, bir ülkenin uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme hızı elde edebilmesi için dış ticaret dengesi ve gelir elastisitesi arasında bir uyumun sağlanması gerekmektedir.

Related Knowledge Base Posts