Kategori Listesini Aç

Cari Açık

Cari açık, bir ülkenin ekonomisindeki temel denge göstergelerinden biridir. Temelde, bir ülkenin toplam ithalatı ile toplam ihracatı arasındaki fark olarak tanımlanır. Eğer bir ülke belirli bir dönemde daha fazla mal ve hizmet ithal ederse ve aynı dönemde daha az ihracat yaparsa, bu durumda cari açık meydana gelir.

Cari açık, bir ülkenin ekonomik durumu, uluslararası ticareti ve ulusal tasarrufları hakkında bilgi verir. Cari açığın sürekli yüksek olması, bir ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını ve yabancı finansman ihtiyacını gösterir.

Cari açığın finansmanı için bir ülkenin yabancı sermaye girişine ihtiyacı vardır. Eğer bu finansman sağlanamazsa, ülkenin döviz rezervlerinde azalmaya neden olabilir ve bu da ulusal para biriminin değerinde düşüşe yol açabilir.

Cari açık, bir ülkenin ekonomik yapısal sorunlarının bir göstergesi olabilir, ancak kısa dönemde cari açığın varlığı her zaman olumsuz bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin, bir ülkenin büyük yatırım harcamaları yapması ve bu nedenle ithalata bağımlı olması cari açığın nedenlerinden biri olabilir.

Sonuç

Cari açık, bir ülkenin ekonomik sağlığını değerlendirmede önemli bir göstergedir, ancak bu gösterge tek başına değerlendirilmemeli ve geniş bir perspektifte incelenmelidir.

Related Knowledge Base Posts