Kategori Listesini Aç

Laffer Eğrisi (Laffer Curve)

Laffer Eğrisi (Laffer Curve), ekonomi alanında vergi gelirlerinin optimum seviyesini açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Bu eğri, vergi oranının arttıkça vergi gelirlerinin önce artıp daha sonra azaldığını öne sürer. Yani, aşırı yüksek vergi oranlarının ekonomiyi olumsuz etkileyerek vergi gelirlerini azaltabileceğini ifade eder.

Laffer Eğrisi‘nin temel özellikleri:

  • Vergi Oranı ve Gelir İlişkisi: Laffer Eğrisi, vergi oranının arttıkça vergi gelirlerinin önce artacağını, ancak bir noktadan sonra azalmaya başlayacağını savunur. Bu nokta, vergi oranının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyerek gelirlerin azalmasına neden olduğu noktadır.
  • Optimum Vergi Oranı: Laffer Eğrisi, optimum vergi oranının nerede olduğunu belirlemeye çalışır. Bu nokta, vergi oranının artırılmasıyla toplanan vergi gelirlerinin artmaya devam edeceği ancak aşırı yüksek vergi oranlarında bu artışın azalacağı noktadır.
  • Ekonomik Büyüme ve Vergi Politikası: Laffer Eğrisi, vergi politikasının ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini vurgular. Aşırı yüksek vergi oranları, ekonomik aktiviteyi kısıtlayarak üretimi ve yatırımları olumsuz etkileyebilir.

Laffer Eğrisi, Amerikalı ekonomist Arthur Laffer tarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. Bu kavram, özellikle vergi politikasının etkilerini değerlendirmek ve vergi gelirlerinin maksimize edilmesi için optimal vergi oranını bulmaya çalışırken kullanılır. Ancak bu eğrinin pratikte uygulanması ve optimum noktanın belirlenmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Related Knowledge Base Posts